Pur Soother Holder

Attribute:

SKU :

อายุ

วงกลม

สี

Share

สายคล้องจุกหลอกรูปวงกลม และรูปวงรี

  • ใช้สำหรับคล้องจุกหลอก และมีคลิปติดกับเสื้อเด็ก
  • ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี และ ไม่มีสีที่เป็นอันตรายต่อทารก
  • สายคล้องจุกหลอกมีสีขาว เพื่อความมั่นใจในสุขอนามัย
  • 1 แพ็ค ประกอบด้วยสายคล้องจุกนม 1 ชิ้น

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy