ชุดสายคาดนิรภัย - อะไหล่รถเข็น Maclaren

SKU : PM1Y440352

Maclaren Self Service Replaceable Parts

Maintain your buggy's performance

  • ชุดสายคาดนิรภัย 5 จุด
  • ใช้ได้กับรถเข็นรุ่น Triumph, Quest, Techno XT, Techno XLR, Twin Triumph และ Twin Techno
  • สี black