FAQ

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

Mamas & Papas

รับประกันชิ้นส่วน/อะไหล่ และค่าแรงฟรี 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า "ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายหรือชำรุด รับประกันชิ้นส่วน/อะไหล่ และค่าแรงฟรี 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า "ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายหรือชำรุด อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้น หรือภายใต้การใช้งานตามปกติ" ดังรายละเอียดในคู่มือการใช้งานที่แนบไว้เท่านั้น และหลังจากปีที่ 1

รับประกันต่ออีก 4 ปี สำหรับค่าแรง ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย รวมระยะเวลาประกัน 5 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

ทางบริษัทฯ รับประกันความเสียหาย เมื่อผู้ซื้อแสดงใบรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

1.การแตกหัก งอ โครงบิดเบี้ยว มีรอยบุบ สีหรือหนังมือจับหลุดลอก รอยขีดข่วน หรือรอยต่างๆที่เกิดจากกดทับ

2.ความเสียหายที่เกิดจาก สายการบิน ลิฟต์ บันไดเลื่อน ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจนไม่สามารถซ่อมได้

3.ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางแบรนด์นั้นๆ

4.ความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก หรือความเสียหายอันเกิดจากความประมาท เช่น ล้อและผ้าเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานเป็นประจำ การจางตัวของสีและวัสดุจากการใช้งานอันเป็นเวลายาวนาน ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ หรือจากการสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด

5. วัสดุตัด ฉีก ขาด หรือสีของผ้าซีดจาง อันเกิดมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผิดประเภท หรือการเก็บรักษา

6.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม

7.ความเสียหายที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษา หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม

8.รถเข็นเด็กที่ซื้อจากร้านค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย (Unauthorized Retailer)

9.การแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท มัมโมรี่ส์ จำกัด

10.ความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกเกินมาตราฐานน้ำหนักที่กำหนด

11.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว

Love To Dream

You should choose the correct size SWADDLE UP™ or SWADDLE UP™ TRANSITION BAG/SUIT based on their current weight, not their age or their length. 

In the SWADDLE UP™ range there are four sizes available: Newborn (suitable for 2.2-3.8kg), Small (suitable for 3.5-6kg), Medium (suitable for 6-8.5kg) & Large (suitable for 8.5-11kg).

In the SWADDLE UP™ TRANSITION BAG/SUIT range there are three sizes available: Medium (suitable for 6-8.5kg), Large (suitable for 8.5-11kg), & X Large (suitable for 11-14kg).

As tempting as it might be to buy a bigger size, unfortunately the answer is no. It is very important that you always purchase the correct size SWADDLE UP™ for your baby, based on their current weight. If you use a SWADDLE UP™ that is too big for your baby the neckline could be too loose, which can potentially be dangerous.

The TOG measurement, typically used in Europe, refers to the approximate warmth of the product by measuring the thermal insulation provided by its material. Basically, the higher the TOG, the warmer the product.

TOG rating uses an ascending scale from cool & lightweight products at 0.2 TOG to warm & cosy products at 2.5 TOG.

Check your baby regularly to ensure they do not overheat.

We recommend that you purchase at least two SWADDLE UPs™ or SWADDLE UP™ TRANSITION BAGs/SUITs in the appropriate size. If you own two then one can be in the wash while your baby is wearing the other one. It might even be helpful to consider having a third on hand to use in case of emergencies!

The SWADDLE UP™ is made from a single layer of cotton (93%) & elastane (7%) fabric & is highly breathable. 

The SWADDLE UP™ Lite is 30% lighter than the Original version of the SWADDLE UP. It is perfect for those extra hot days & nights. The SWADDLE UP™ Lite is made from a finely woven, ultra-lite, single layer of cotton (97%) & elastane (3%) fabric that is highly breathable.

The SWADDLE UP™ is unique because it allows your baby access to his or her hands for self-soothing. Some babies love to suck on their hands as they fall asleep- unfortunately this does mean that the ‘wings’ of the garment can get a little wet. 

Parents should wash any garment –swaddle or wrap – after use, if it is soiled. The same applies to the LOVE TO DREAM SWADDLE UP™. We recommend purchasing more than one so that you always have a clean SWADDLE UP while one is in the wash.

LOVE TO DREAM™ has made the decision to remove the travel slot across the SWADDLE UP™ product range. The travel slot was always intended for use in a stroller. It was not intended for use with car seats, baby capsules or infant seats, as it is not safe to swaddle your child in any way while using these. We take safety very seriously, and as we’ve been made aware that a number of parents unknowingly use the travel slot in an unsafe manner, we have made the decision to remove it completely from the SWADDLE UP™ products to prevent any confusion. If you have any questions regarding this, please reach out to our customer care team at: customercare@lovetodream.com.au

Our SWADDLE UP™ and SWADDLE UP™ TRANSITION BAG/SUIT are certified and approved by the International Hip Dysplasia Institute. Your baby's natural, safe sleep position is with their legs splayed in a frog-like position. The SWADDLE UP™ allows your baby to sleep in this position without restriction.

If your baby’s legs touch the bottom of the Swaddle UP™ but the fit across the body is correct, then keep using this Swaddle UP™ It is not too short! The length of the bag has been specially designed to be a little shorter so that – as your baby grows – they can push against the bottom of the bag. This pushing action and feeling ’the ends’ of the bag contribute to further SELF-SOOTHING™.

Yes, this is actually the best time to start. If your baby weighs between 2.2-3.8kg at birth please choose the SWADDLE UP™ in size Newborn.

If your baby weighs between 3.5-6kg at birth, please choose the SWADDLE UP™ in size Small. 

While there is some crossover in size, we highly recommend you do not move into size Small unless or until your baby is at the upper limit of Size Newborn. Using a SWADDLE UP™ or any garment that is too big for your baby can be dangerous for your baby as excess fabric can be a hazard. 

We recommend that it is safest to avoid all loose blankets in the cot and instead add extra layers underneath your SWADDLE UP™. Please refer to our guide on how to dress your baby. 

If you do choose to use a blanket it is crucial that you follow SIDs and KIDs guidelines in relation to using blankets in the cot:

It's recommended that you follow First Candle guidelines in relation to using blankets in a crib. Do not put anything soft, loose or fluffy in your baby's sleep space. This includes pillows, blankets, comforters, soft or pillow-like bumpers, stuffed animals and other soft items. Use a sleep sack or other type sleeper instead of blankets to keep your baby warm and safe.

(Source: First Candle, "Lifesaving Safe Sleep Practices")

It is not recommended to use a sleeping bag over a wrap or swaddle. 

Overheating has been linked to SIDS so it is very important to ensure your baby does not overheat.

The SWADDLE UP™ has been designed to eliminate multiple layers of wrapping.

The table below provides you with guidelines* around how to dress your baby based on the room temperature.

Please note: It is really important that you take into account all external factors when determining how to dress your baby, including the type of clothing that the baby has on, the babies general health and wellbeing, the temperature of the baby’s bedroom and if this may change throughout the night or day. All these factors may vary in the same way as it does for adults.

The table provided should be used as a guide only & the carer needs to use their own discretion when dressing their baby for sleep time.

Irrespective of which swaddling method you use, you must stop swaddling your baby as soon as he or she starts to show signs of being able to roll over independently. At this time, you must transition your baby out of swaddling into 'arms-free' sleeping.

Your baby's arms should not be restricted when they are able to roll over - this advice is the same for any form of swaddling you may be using. Around this time, you baby's startle reflex should have diminished.

The SWADDLE UP™ TRANSITION BAG/SUIT is a great way to prepare your baby for the transition from being swaddled to 'arms-free' independent sleep.

Every baby is different- some only take a couple of days to transition; some may take a little longer. It can be helpful to try starting your baby’s transition during his or her day sleeps. Or perhaps try waiting until your baby is asleep before removing a ‘wing’ from your SWADDLE UP™ TRANSITION BAG/SUIT for the first time.

If your baby has not shown signs of rolling yet, you can simply allow them to sleep in the SWADDLE UP™ TRANSITION SUIT until they show signs of trying to roll. Once they show signs of trying to roll over, you must stop swaddling your baby and transition them. Start with one ARMS UP™ wing and one SELF-SOOTHING™ SLEEVE on (cuff folded over).

After several nights of your baby settling into this routine, remove the ARMS UP™ wing and start bedtime off with both SELF-SOOTHING™ SLEEVES zipped on (cuffs folded over). Once your baby has settled into a routine, you can open the cuffs for true arms-free sleep.

Some babies transition in a few nights, others can take a few weeks. The SWADDLE UP™ TRANSITION SUIT with SELF-SOOTHING™ SLEEVES is especially helpful for any baby who is having a harder time going from being swaddled to arms-free sleep.

RockIt

Rockit สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด ถึง ประมาณ 3 ปี

ปลอดภัย ลักษณะการโยกของ Rockit ถูกเลียนแบบมาจากวิธีการที่พ่อแม่โยกรถเข็นด้วยมือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ Safety

Mount the Rockit as close to vertical as possible and try a slower speed as this will often work just as effectively.

No. The Rockit is designed for strollers and prams only.

The Rockit is not designed to keep a child asleep for an extended period. It is meant to be a helping hand to soothe a baby and help them drift off to sleep or maintain their sleep when the stroller or pram stops.

Yes, the Rockit is showerproof. (Tested to IPX1 standards). Avoid exposure to prolonged or heavy rain.

Rockit ทำงานเร็ว หรือ ช้าเกินไป
สามารถปรับการทำงานได้โดยการหมุนที่ปรับบริเวรฐานของตัวอุปกรณ์ 

  • หมุนตามเข็มนาฬิกา - เพื่อเพิ่มความเร็ว
  • หมุนทวนเข็มนาฬิกา - เพื่อลดความเร็ว

สายรัดเลื่อนขณะใช้งาน
ตรวจสอบและรัดสายรัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะสามารถรัดได้ สำหรับรถเข็นที่ตัวโครงรถเป็นทรงกลมจะสามารถรัดได้ง่ายกว่ารถเข็นที่มีโครงรถหุ้มด้วยวัสดุต่างๆ

Rockit หยุดการทำงาน
ตัวเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องครบ 30 นาที สามารถเปิดใช้งานต่อได้หากต้องการ

Rockit ไม่ทำงาน หรือโยกช้า
  • ลองเพิ่มความเร็วโดยการหมุนที่ปรับบริเวรฐานของตัวอุปกรณ์ ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็ว
  • ทดสอบโดยการ ถือตัวเครื่องในแนวตั้ง โดยให้ปุ่มเปิด/ปิดชี้ขึ้นด้านบน และกดเปิดเครื่อง
  • หากตัวเครื่องยังไม่ทำงาน ให้ทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใส่ถูกด้าน

Rockit ทำงานไม่กี่วินาทีและดับไปเอง
ถือตัวเครื่องในแนวตั้ง โดยให้ปุ่มเปิด/ปิดชี้ขึ้นด้านบน ปรับความเร็วเครื่องและทดลองเปิดเครื่องอีกครั้ง

แบตเตอรี่หมดเร็ว
เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ใช้ได้ยาวนาน เราแนะนำให้เลือกใช้ถ่านอัลคาไลน์ที่มีคุณภาพ หรือ แบตเตอรี่ชนิด Ni-MH ที่สามารถชาร์จได้ (แบตเตอรี่ราคาถูกอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้)

Rockit จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อติดตั้งให้เป็นแนวตั้งมากที่สุด และพยายามติดกับโครงรถเข็นให้ได้สูง และสามารถเลือกความเร็วที่ช้าลงเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้

Rockit Safety Tests
 

The Rockit has been subjected to the highest safety testing standards for the European Union market.

The Rockit was subjected to, and passed all of the following tests:

(1) EN71-1: 2014 Mechanical and Physical Properties
(2) EN71-2 : 2011 + A1 : 2014 – Flammability Test
(3) REACH Regulation (EC) No.1907/2006 , Annex XVII Item 23 & amendment No. 2016/217 – Cadmium content requirement
(4) 94/62/EC and amendment 2013/2/EU & Directive (EU) 2015/720 Directive (packaging waste) – Toxic elements test
(5) REACH Regulation (EC) no. 1907/2006, Annex XVII Items 51 & 52 & amendment no. 552/2009
(6) EN 62115 : 2005 + A12 : 2015 – Safety of electric toys

Additional Chemical Safety Tests were all passed:

(1) RoHS Directive (2011/65/EU)- Screening by XRF Spectroscopy and Chemical Confirmation Test
(2) Marking requirement in article 15 (2) of WEEE Directive 2012/19/EU & in article 7(c), 7(g), 7(h) and 9(d) of RoHS Directive 2011/ 65 /EC for EEE
(3) REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XVII item 20 & amendment (EU) No. 276/2010 – Organotin content requirement
(4) REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 & amendment (EU) no. 1272/2013 Annex XVII Item 50 – Polycyclic aromatic hydrocarbons content
(5) EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Article 33(1) – Obligation to provide information of safe use
(6) REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XVII Item 63 & Commission regulation (EU) 2015/628 – Lead content requirement
(7) Regulation (EC) No. 850/2004 & amendment No.519/2012 and (EU) 2015/2030 on persistent organic pollutants (POPs) – Short Chain Chlorinated Paraffin (C10 – C13) (SCCP)

EMC Tests

All tests for electrical emissions were passed:
(1) EN 55014-1 : 2006+A1+A2
(2) EN 55014-2 : 1997+A1+A2 (EN61000-4-2 : 1995+A1+A2)

 

 

Rockit Vibration Levels
The Rockit was tested by an Acoustic Consultancy to compare the vibration acceleration level produced by the Rockit, by hand rocking side to side, by hand rocking fore and aft, and by pushing the pushchair along paving stones.

We found that the Rockit produced comparable or lower levels of vibration than hand rocking and both hand rocking and the Rockit were significantly lower levels than pushing the pushchair over paving stones.

To read the full report and graphs – click here

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้