Maclaren ที่วางแก้วน้ำ

AHE31012

Sip and stroll
  • ที่วางแก้วน้ำ ช่วยให้สามารถใส่ขวดนม หรือขวดน้ำได้สะดวกมากขึ้น
  • ติดตั้งง่ายเพียงแค่คลิปยึดติดกับรถเข็นเด็ก
  • ขนาด 7.5 x 10 x 10.5 เซนติเมตรโดยประมาณ