ถ้วยอนามัย Hygienic Dsiposable Cups - SOFT

SKU : MX5

แบรนด์ : SOFT

Share

Hygienic Disposable Cups
Contain:    100 capsules 
ถ้วยอนามัยใช้แล้วทิ้งเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยในกล่องมี 100ถ้วย

วิธีใช้:
ถอดกระเปาะใสของเครื่องดูดน้ำมูก SOFT แล้วทิ้งถ้วยเก่า นำถ้วยใหม่ใส่ลงไปแทนที่ ปิดหมุนกระเปาะใสให้ตรงกับลูกศรแล้วหมุนให้ตรงตำแหน่งเดิม


ปล. การนำถ้วยเก่ามาล้างแล้วใช้ใหม่ ไม่ควรทำเนื่องจาก ถ้วยเมื่อนำมาใช้หลายๆครั้งจะทำให้ตัวพลาสติกบอด เมื่อนำไปใส่ Cup Base อาจส่งผลให้ ระบบดูดอากาศในส่วนหัวอุดตันหรือไหลไม่ดีเป็นสาเหตุทำให้แรงดูดไม่เต็มที่

คำเตือน: ห้ามนำไปเข้าเครื่องนึ่งหรือต้ม