Native American Female Duck - Lilalu

SKU : 2065

Brand : Lilalu

เป็ดอาบน้ำปลอดสารตะกั่วแบรนด์ Li La Lu

ใช้สีมาตรฐาน Food Grade ได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรปจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยต่อลูกน้อย
สินค้านำเข้าจากประเทศเยอรมัน
ขนาด 7.5 x 8.5 x 8 เซนติเมตร