Swiss RayGuard อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ (Swiss Made)

Attribute:

SKU : B2-S10-SRG-56

Share

Swiss RayGuard อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ

Swiss RayGuard คือ อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสองแบบประกอบเข้าด้วยกันนั้นคือ Penergetic และ Rayguard

Penergetic เป็นเทคโนโลยีบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเกลียวคลื่นทำหน้าที่ส่งพลังงานเพื่อเหนี่ยวนำและปรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

RayGuard เป็นการผสมผสานแร่ธาตุต่างๆ ประเภทโพลิเมอร์สร้างให้ตัวผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทำหน้าที่ประสานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและกรองไม่ให้ผ่านเข้ามาถึงตัวผู้ใช้

การรวมกันของสองเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เองช่วยให้ Swiss RayGuard สร้างการปกป้องพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแก่ผู้ใช้อย่างครบวงจร จะสังเกตผลลัพธ์ได้จาก ความเครียดที่ลดลง และความรู้สึกสบายร่างกายและจิตใจที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของระบบหมุนเวียนเลือด DNA และเซลล์เนื้อเยื่อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่ร้ายแรงขึ้นได้ 

ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการรับสัญญาณและประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ของโทรศัพท์มือถือที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด จึงนับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน

ขนาดผลิตภัณฑ์: 2cm * 2cm

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy