แผ่น DVD สื่อการสอน Brainy Baby/Laugh & Learn สำหรับเด็กวัย 1 - 3 ปี

Attribute:

SKU : PTDVD30050

Brainy Baby Laugh & Learn: Inspires Learning & Discovery

แผ่น DVD สื่อการสอน Brainy Baby ช่วยพัฒนาสมองและประสาทสัมผัสของเด็กผ่านรูปภาพ, การพูดและเสียงเพลงประกอบ โดยได้รับรางวัล “Top Videos Of The Year” จากหนังสือ “Parenting Magazine” การันตี

Brainy Baby Laugh & Learn ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้กิริยาอาการทางหน้าตาและเสียงหัวเราะ และช่วยให้เด็กเรียนรู้การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น การแก้ไขปัญหา, ความสามารถในการฟัง และความสามารถในการแยกแยะ  
ความยาว 45 นาที
สำหรับเด็กวัย 1 - 3 ปี
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy